Ochrana osobních údajů spotřebitele GDPR

/Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů/
Správcem osobních údajů je Monos Technology s.r.o., Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod číslem C66605, zastoupený Janem Žďárským, jednatelem.

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb za účelem přímého prodeje zboží, rozesílání obchodních sdělení a marketingu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s firmou Monos Technology s.r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává mohou být poskytovány třetím osobám v odůvodněných případech souvisejících s činností Správce (např. doručovatelům poštovních zásilek), včetně osob, které poskytují Správci IT služby v rámci informačních systémů potřebných pro činnosti správce (dále jen „Zpracovatelé“), kdy Správce je povinen uzavřít se Zpracovateli smluvní vztah, na jehož základě tyto zaváže v souladu s GDPR stejnou ochranou osobních údajů při jejich případném zpracování Zpracovateli (smlouva o zpracování osobních údajů). Správce bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně prostřednictvím zabezpečených systémů.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na marketing@vinarskyraj.cz